Hulp aan
Goede Doelen

Het goede doel

Zoals u bekend is betaalt u bij ons altijd een bepaald percentage voor de onkosten.
Deze onkosten bestaan uit o.a. de zaalhuur, ons kopje koffie, materialen, (bestaande hard en software voor kassasysteem, administratieve benodigdheden, kledingrekken e.d.) of een kaartje wanneer iemand langdurig ziek is.
De opbrengst, die overblijft na aftrek van alle onkosten, wordt geschonken aan een goed doel. Dit doel wisselt per beurs. Welk doel dit gaat worden, wordt bepaald door onze medewerkers. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar kleinschalige projecten, het liefst ook nog eens uitgevoerd door mensen die min of meer bij een van ons bekend zijn. Als je op deze manier mensen kunt steunen geeft dat een nog beter gevoel.
Mocht er een keer geen aanvraag zijn dan moeten we iets anders zoeken. Het wordt dan een grote, plaatselijke of landelijke actie die op dat moment actueel is.

Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in zeventien landen in Oost-Europa en Afrika 177 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, en werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties.
Dorcas werft fondsen en goederen en ondersteunt daarmee de armen en onderdrukten, ongeacht religie, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas doet dit door het geven van structurele hulp, sociale hulp, financiële adoptie en noodhulp. Dorcas werkt al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Er zijn in Nederland circa 175 inzameldepots waar kleding en hulpgoederen ingeleverd kunnen worden. Eén van de depots is gevestigd in Arnhem,
kijk op www.dorcasarnhem.nl voor meer informatie.

Nandri is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor projecten ten behoeve van de allerarmsten in de dorpen Kandana en Wattala in Sri Lanka. Met de opbrengsten van hergebruikte kleding en speelgoed in onze winkel, op markten, bij verenigingen en organisaties en de bijdragen van sponsoren en donateurs kunnen we deze mensen mogelijkheden bieden om hun levenssituatie te verbeteren. Nandri realiseert dit met gezinssponsoring, hulp aan alleenstaande vrouwen, permanente hulp aan ouderen, zieken en gehandicapten, microkredieten, een studiefonds en een medisch hulpfonds. kijk op www.nandri.eu voor meer informatie

Stichtingen die de afgelopen jaren een financiële bijdrage van ons hebben ontvangen zijn o.a.
- Voedselbank, afd. Duiven
- st. Roparun te Schiedam
- A Sister`s Hope te Amsterdam
- Stichting Give Milk Stop Aids te Amsterdam
- Kledingbank Duiven
- St. Daya Mina te Westervoort